Smuiko pamokos Hamburge

Smuiko pamokos dėstomos

  • vokiečių,
  • anglų,
  • prancūzų,
  • rusų,
  • lietuvių

kalbomis.

 

Martynas Švėgžda von Bekkeris siūlo profesionalias ir metodiškas smuiko pamokas Hamburge.

Smuiko pamokos dėstomas

  • pradedantiesiems,
  • moksleiviams,
  • studentams,
  • profesionalams,
  • mėgėjams.

Pamokų trukmė ir laikas derinami individualiai.

Registracija į nemokamą bandomają pamoką.


Pradedantieji

Suteikiami muzikos pagrindai.

Lavinamas ritmo pojūtis ir klausa.

Formuojamas individualiam kūno sudėjimui tinkamas rankų nustatymas.

Lavinamas sąnarių lankstumas, analizuojamas kūno sudėjimas (mentės, alkūnės, dilbiai etc.).

Formuojama grojimo technika.

Metodiškai supažindinama su laiko atžvilgiu efektyviausiais pratimais.

Individualia muzikine raiška formuojama asmenybė.

Formuojamas individualus skonis.

Galima pamokų trukmė – nuo 30 iki 90 minučių (su pertraukomis).

Registracija į nemokamą bandomąją pamoką.


Pažengusieji

Lavinami grojimo įgūdžiai.

Įvertinamas rankų nustatymas ir grojimo technika.

Metodiškai formuojamas individualus skambesys ir tonas.

Lavinamas virtuoziškas sąnarių lankstumas.

Metodiškai lavinama kairės rankos technika, motorika ir koordinacija.

Kartu su mokiniu priimami tolimesni sprendimai.

Kartu su mokiniu parenkamas repertuaras.

Kartu su mokiniu sudaromas koncertų ir konkursų planas.

Ruošiamasi koncertams ir konkursams.

Formuojama mentalinė ir fizinė laikysena optimaliems rezultatams pasiekti.

Ruošiamasi būsimoms studijoms (stojamiesiems egzaminams į muzikos mokyklas, konservatorijas, aukštąsias muzikos mokyklas).

Ruošiamasi studijų baigimui (bakalauro ir magistro).

Taisomos grojimo klaidos, parenkama produktyvesnė metodika ir technika.

Galima pamokų trukmė – nuo 30 iki 90 minučių (su pertraukomis).

Registracija į nemokamą bandomąją pamoką.


Profesionalai

Įvertinama atlikėjo kvalifikacija.

Kartu įvertinami techniniai, muzikiniai ir mentaliai aspektai.

Formuojami asmeniniai tikslai.

Parenkamas individualius poreikius ir techniką atitinkantis repertuaras.

Ruošiamasi koncertams, egzaminams, konkursams ir bandomiesiems pasirodymams.

Registracija į nemokamą bandomąją pamoką.


Kameriniai ansambliai ir orkestrai

Konsultuojami kamerinės muzikos ansambliai.

Įvertinama ansamblio sudėtis ir stipriosios pusės.

Įvertinami atskirų atlikėjų techniniai, muzikiniai ir mentaliniai gebėjimai bei jų bendrų pasirodymų lygis.

Formuojami pavieniai tikslai ir bendra koncepcija.

Mokoma klausytis savęs ir partnerio.

Padedama sudaryti repertuarą.

Padedama rinktis koncertus ir konkursus.

Atsižvelgiant į ansamblio kvalifikaciją, organizuojami pasirodymai tarptautiniuose koncertuose ir festivaliuose.

Registracija į nemokamą bandomąją pamoką.