Smuiko mokytojas Hamburge

Meilę muzikai ir smuikui Martynas Švėgžda von Bekkeris paveldėjo iš savo močiutės Elenos Strazdaitės-Bekerienės – smuiko virtuozės, studijavusios pas Leopoldą Auerį, Georgą Kulenkampffą, Janą Mařáką, Jindřichą Feldą bei Jacquesą Thibaudą. Vienuolikos metų Martynas jau koncertavo su Vilniaus simfoniniu orkestru. Studijas pradėjo pas profesorių Raimundą Katilių Vilniuje ir baigė pas profesorių Marką Lubotsky Hamburge, kur su pagyrimu išlaikė baigiamąjį egzaminą.


Martyno meistriškumo kursai: informacija ir registracija į bandomąją pamoką


Dar studijuodamas Lietuvoje ir Vokietijoje Martynas Švėgžda von Bekkeris tapo įvairių nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatu – tarp jų ir tarptautinio Brahmso konkurso Hamburge nugalėtoju.

1990 m. Martynas Švėgžda von Bekkeris pradėjo koncertinę veiklą Europoje, Azijoje ir JAV. Surengė ne vieną solinį pasirodymą Berlyne, Hamburge ir Lietuvoje, intensyviai koncertavo su savo įkurtu fortepijoniniu trio „Coloris“ ir skirtingais kameriniais bei simfoniniais orkestrais.

Tarptautinis Martyno Švėgždos von Bekkerio koncertinis gyvenimas prasidėjo Paryžiuje. Jis pasirodė scenoje su Hansu-Dieteriu Baumu, Igoriu Uryashu, Nikolajumi Lugansky, Detlefu Krausu, Yurijumi Mazurkevichiumi. Koncertai Laeiszo salėje Hamburge, „Schauspielhaus“ koncertų salėje Berlyne, UNESCO būstinėje Paryžiuje ir Čaikovskio salėje Maskvoje praplėtė atlikėjo profesinį lauką ir įkvėpė kurti muziką.

Bendradarbiaudamas su tuometine Lietuvos ambasadore prie UNESCO, Ugne Karvelis, Martynas Švėgžda von Bekkeris pradėjo vykdyti įvairialypę kultūrinę veiklą, už kurią 1997 m. buvo paskirtas Lietuvos kultūros garbės atašė.

2001 m. Martynas Švėgžda von Bekkeris įkūrė tarptautinę tarpdisciplininę platformą „Alternatyvieji klasikinės muzikos festivaliai“. Atlikėjo vadovaujamas projektas veikė iki 2012 m. Pastaraisiais metais Martynas Švėgžda von Bekkeris pristatė muzikinių bei meninių projektų su pasaulinio garso menininkais.

Atlikėjas įvairialypę pedagoginę patirtį sukaupė dėstydamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, Karališkojoje Danijos muzikos akademijoje, Lisabonos aukštojoje muzikos mokykloje ir Bostono universitete.

Nuo 2013 m. Martynas Švėgžda von Bekkeris gyvena Hamburge. Čia dėsto smuiko meistriškumo kursus, veda smuiko pamokas ir teikia privačias konsultacijas moksleiviams, studentams bei jauniems profesionalams. Individualiai rengia tokiems nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams, kaip „Jugend musiziert“ ir DMW, Vokietijos muzikos tarybos remiamiems šiuolaikinės muzikos projektams ir baigiamiesiems smuiko specialybės egzaminams. Ruošia smuiko specialybės ir smuiko kaip šalutinės disciplinos mokytojus. Konsultuoja orkestrų atlikėjus.